ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ว

อักษรย่อ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ว.

ย่อมาจาก วา

ว.

ย่อมาจาก วิทยุ

ว.

ย่อมาจาก วิทยาลัย

ว.

ย่อมาจาก คำวิเศษณ์

ว.ช.

ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ว.ช.

ย่อมาจาก วิเชียรชม

ว.ด.ป., ว/ด/ป

ย่อมาจาก วัน เดือน ปี

ว.ป.ถ.

ย่อมาจาก วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น

วค., ว.ค.

ย่อมาจาก วิทยาลัยครู

วช.

ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วช.

ย่อมาจาก กองวิชาการ

วชช.

ย่อมาจาก วิทยาลัยชุมชน

วท

ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วท.

ย่อมาจาก วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย

วท.บ.

ย่อมาจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต

วทพ

ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน

วธ

ย่อมาจาก กระทรวงวัฒนธรรม

วปอ.

ย่อมาจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วว

ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

วว.

ย่อมาจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ