อักษรย่อ - หมวด ว

(หน้า 1/2)

 • ว.

  ย่อมาจาก
  วิทยุ

  999+
  views

 • ว.

  ย่อมาจาก
  วิทยาลัย

  999+
  views

 • ว.

  ย่อมาจาก
  วา
  หมายเหตุ
  (หน่วยความยาว)

  999+
  views

 • ว.

  ย่อมาจาก
  คำวิเศษณ์
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ว.ช.

  ย่อมาจาก
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

  999+
  views

 • ว.ช.

  ย่อมาจาก
  วิเชียรชม

  982
  views

 • ว.ด.ป., ว/ด/ป

  ย่อมาจาก
  วัน เดือน ปี

  999+
  views

 • ว.ป.ถ.

  ย่อมาจาก
  วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น

  999+
  views

 • วค., ว.ค.

  ย่อมาจาก
  วิทยาลัยครู

  999+
  views

 • วช.

  ย่อมาจาก
  กองวิชาการ
  หมายเหตุ
  (ตำรวจ)

  999+
  views

 • วช.

  ย่อมาจาก
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  999+
  views

 • วชช.

  ย่อมาจาก
  วิทยาลัยชุมชน

  999+
  views

 • วท

  ย่อมาจาก
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  999+
  views

 • วท.

  ย่อมาจาก
  วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย

  999+
  views

 • วท.บ.

  ย่อมาจาก
  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • วทพ

  ย่อมาจาก
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
  หมายเหตุ
  (ก่อนแยกกระทรวง)

  999+
  views

 • วธ

  ย่อมาจาก
  กระทรวงวัฒนธรรม

  999+
  views

 • วปอ.

  ย่อมาจาก
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หมายเหตุ
  (เดิมใช้ ว.ป.อ.)

  999+
  views

 • วว

  ย่อมาจาก
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  หมายเหตุ
  (ก่อนแยกกระทรวง)

  999+
  views

 • วว.

  ย่อมาจาก
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  999+
  views