อักษรย่อ หมวด ว

จำนวนทั้งหมด 211 คำ - หน้า 1/9

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ว
 1. ว.

  ย่อมาจาก วิทยุ

 2. ว.

  ย่อมาจาก วิทยาลัย

 3. ว.

  ย่อมาจาก คำวิเศษณ์

  หมายเหตุ (พจนานุกรม)

 4. ว.

  ย่อมาจาก วา

  หมายเหตุ (หน่วยความยาว)

 5. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดปราจีนบุรี

 6. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์

 7. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก

 8. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง

 9. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์

 10. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 11. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา

 12. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ

 13. ว.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จังหวัดเพชรบูรณ์

 14. ว.ก.ก.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเกาะกา จังหวัดนครนายก

 15. ว.ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 16. ว.ก.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 17. ว.ก.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแวงแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

 18. ว.ข.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

 19. ว.ข.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 20. ว.ข.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังข่าพัฒนา จังหวัดสุรินทร์

 21. ว.ข.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จังหวัดเลย

 22. ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

 23. ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

 24. ว.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา จังหวัดนครสวรรค์