อักษรย่อ - หมวด ร

(หน้า 1/4)

 • ร.

  ย่อมาจาก
  กรมการทหารราบ

  999+
  views

 • ร.

  ย่อมาจาก
  ทหารราบ

  999+
  views

 • ร.

  ย่อมาจาก
  รัชกาล

  999+
  views

 • ร.ง.

  ย่อมาจาก
  โรงงาน

  999+
  views

 • ร.ด.

  ย่อมาจาก
  กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน

  999+
  views

 • ร.ต.

  ย่อมาจาก
  ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี

  999+
  views

 • ร.ต.ต.

  ย่อมาจาก
  ร้อยตำรวจตรี

  999+
  views

 • ร.ต.ท.

  ย่อมาจาก
  ร้อยตำรวจโท

  999+
  views

 • ร.ต.อ.

  ย่อมาจาก
  ร้อยตำรวจเอก

  999+
  views

 • ร.ท.

  ย่อมาจาก
  ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท

  999+
  views

 • ร.น.

  ย่อมาจาก
  แห่งราชนาวี
  หมายเหตุ
  (ต่อท้ายชื่อ เมื่อใช้อักษรย่อยศทหารเรือนำหน้าชื่อ)

  999+
  views

 • ร.บ.

  ย่อมาจาก
  รัฐศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • ร.พ.

  ย่อมาจาก
  โรงพิมพ์

  999+
  views

 • ร.ฟ.ล.

  ย่อมาจาก
  รถไฟหลวง

  999+
  views

 • ร.ย.ล.

  ย่อมาจาก
  รถยนต์หลวง

  999+
  views

 • ร.ย.ส.ท.

  ย่อมาจาก
  ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  999+
  views

 • ร.ล.

  ย่อมาจาก
  เรือหลวง

  999+
  views

 • ร.ศ.

  ย่อมาจาก
  รัตนโกสินทร์ศก

  999+
  views

 • ร.ส.พ.

  ย่อมาจาก
  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

  999+
  views

 • ร.อ.

  ย่อมาจาก
  ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก

  999+
  views