ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ร

อักษรย่อ - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ร.

ย่อมาจาก รัชกาล

ร.

ย่อมาจาก ทหารราบ

ร.

ย่อมาจาก กรมการทหารราบ

ร.ง.

ย่อมาจาก โรงงาน

ร.ด.

ย่อมาจาก กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน

ร.ต.

ย่อมาจาก ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี

ร.ต.ต.

ย่อมาจาก ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ท.

ย่อมาจาก ร้อยตำรวจโท

ร.ต.อ.

ย่อมาจาก ร้อยตำรวจเอก

ร.ท.

ย่อมาจาก ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท

ร.น.

ย่อมาจาก แห่งราชนาวี

ร.บ.

ย่อมาจาก รัฐศาสตรบัณฑิต

ร.พ.

ย่อมาจาก โรงพิมพ์

ร.ฟ.ล.

ย่อมาจาก รถไฟหลวง

ร.ย.ล.

ย่อมาจาก รถยนต์หลวง

ร.ย.ส.ท.

ย่อมาจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร.ล.

ย่อมาจาก เรือหลวง

ร.ศ.

ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก

ร.ส.พ.

ย่อมาจาก องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ร.อ.

ย่อมาจาก ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ