ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ย

อักษรย่อ มีดังรายการต่อไปนี้

1 ยน.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง

2 ยน.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สอง

3 ยน.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สาม

ยด.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยูดา

ยธ

ย่อมาจาก กระทรวงยุติธรรม

ยธ.

ย่อมาจาก กรมโยธาธิการ

ยน.

ย่อมาจาก พระธรรมยอห์น

ยบ.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยากอบ

ยผ.

ย่อมาจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยล

ย่อมาจาก จังหวัดยะลา

ยศ.ทบ.

ย่อมาจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก

ยศ.ทร.

ย่อมาจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ยศ.ทอ.

ย่อมาจาก กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ยส

ย่อมาจาก จังหวัดยโสธร


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ