อักษรย่อ หมวด ย

จำนวนทั้งหมด 57 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ย
 1. 1 ยน.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 2. 2 ยน.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สอง

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 3. 3 ยน.

  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สาม

  หมายเหตุ (พระคริสตธรรมใหม่)

 4. ย.ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยางคำพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

 5. ย.ง.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดยางงาม จังหวัดราชบุรี

 6. ย.ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 7. ย.ช.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 8. ย.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยุวทูตศึกษา ๒ อุบลราชธานี

 9. ย.ท.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร

 10. ย.ท.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 11. ย.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดนครนายก

 12. ย.ธ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธร

 13. ย.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

 14. ย.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา จังหวัดน่าน

 15. ย.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟอุปถัมภ์หนองรี จังหวัดนครนายก

 16. ย.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร

 17. ย.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 18. ย.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ จังหวัดปัตตานี

 19. ย.บ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 20. ย.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม จังหวัดตาก

 21. ย.บ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธารามวิทยา) กรุงเทพมหานคร

 22. ย.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง

 23. ย.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

 24. ย.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย