อักษรย่อ หมวด ต

จำนวนทั้งหมด 140 คำ - หน้า 6/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ต
 1. ตม.

  ย่อมาจาก กองตรวจคนเข้าเมือง

 2. ตร

  ย่อมาจาก จังหวัดตราด

 3. ตร

  ย่อมาจาก ตราด

 4. ตร.

  ย่อมาจาก ตำรวจ

 5. ตร.

  ย่อมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  หมายเหตุ (ชื่อย่อหนังสือภายในส่วนราชการ)

 6. ตร.กม.

  ย่อมาจาก ตารางกิโลเมตร

 7. ตร.ซม.

  ย่อมาจาก ตารางเซนติเมตร

 8. ตร.ต.

  ย่อมาจาก สถานีตำรวจตำบล

 9. ตร.ทล.

  ย่อมาจาก ตำรวจทางหลวง

 10. ตร.น.

  ย่อมาจาก ตำรวจนครบาล

 11. ตร.ปม.

  ย่อมาจาก ตำรวจป่าไม้

 12. ตร.ภ.

  ย่อมาจาก ตำรวจภูธร

 13. ตร.ม.

  ย่อมาจาก ตารางเมตร

 14. ตร.ม.

  ย่อมาจาก ตารางไมล์

 15. ตร.รฟ.

  ย่อมาจาก ตำรวจรถไฟ

 16. ตร.ว.

  ย่อมาจาก ตารางวา

 17. ตร.ส.

  ย่อมาจาก ตำรวจสันติบาล

 18. ตร.สข.

  ย่อมาจาก ตำรวจสุนัข

 19. ตรอ.

  ย่อมาจาก ตรวจสภาพรถเอกชน

 20. ตลท.

  ย่อมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย