อักษรย่อ หมวด ต

จำนวนทั้งหมด 140 คำ - หน้า 3/6

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ต
 1. ต.ย.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์

 2. ต.ร.

  ย่อมาจาก ต้นเรือ

  หมายเหตุ (chief officer)

 3. ต.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเต็มรักศึกษา จังหวัดนนทบุรี

 4. ต.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน

 5. ต.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จังหวัดตรัง

 6. ต.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

 7. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 8. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

 9. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรภพวิทยา จังหวัดลำปาง

 10. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 11. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 12. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา

 13. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนติ้ววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 14. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

 15. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุโขทัย

 16. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังวิทยา จังหวัดตรัง

 17. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 18. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

 19. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์

 20. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร

 21. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 22. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมวิศวะ ไทย

 23. ต.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 24. ต.ศ.ร.

  ย่อมาจาก การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  หมายเหตุ (ของคุรุสภา)