อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 4/20

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน
 1. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร

 2. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 3. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ

 4. ก.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู

 5. ก.พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 6. ก.พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

 7. ก.พ.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

 8. ก.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

 9. ก.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

 10. ก.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร

 11. ก.พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 12. ก.ภ.น.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม

 13. ก.ภ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ

 14. ก.ภ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร

 15. ก.ม.ธ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 16. ก.ม.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

 17. ก.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

 18. ก.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 19. ก.ร.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จังหวัดสกลนคร

 20. ก.ร.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนการุ้งวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

 21. ก.ร.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา จังหวัดตรัง

 22. ก.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง

 23. ก.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย

 24. ก.ล.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองเกลือ จังหวัดนนทบุรี