อักษรย่อ หมวด ค

จำนวนทั้งหมด 172 คำ - หน้า 8/8

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ค
 1. คสช.

  ย่อมาจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 2. คอท.

  ย่อมาจาก โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 3. คอทส.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 4. คอส.

  ย่อมาจาก โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม