อักษรย่อ หมวด ค

จำนวนทั้งหมด 172 คำ - หน้า 3/8

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ค
 1. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 2. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

 3. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร

 4. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จังหวัดสกลนคร

 5. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

 6. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จังหวัดศรีสะเกษ

 7. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

 8. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

 9. ค.พ.ค.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำยางพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

 10. ค.พ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองพลูวิทยา จังหวัดจันทบุรี

 11. ค.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จังหวัดขอนแก่น

 12. ค.พ.ศ.

  ย่อมาจาก โครงการพัฒนาการการศึกษา

  หมายเหตุ (กระทรวงศึกษาธิการ)

 13. ค.พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น

 14. ค.พ.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร

 15. ค.ภ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์

 16. ค.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ์

 17. ค.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

 18. ค.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

 19. ค.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 20. ค.ม.

  ย่อมาจาก ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 21. ค.ม.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 22. ค.ย.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา

 23. ค.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคีรีรอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 24. ค.ร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดราชบุรี