อักษรย่อ หมวด ค

จำนวนทั้งหมด 172 คำ - หน้า 2/8

มีดังรายการต่อไปนี้

อักษรย่อ หมวด ค
 1. ค.น.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. ค.บ.

  ย่อมาจาก ครุศาสตรบัณฑิต

 3. ค.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 4. ค.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี

 5. ค.บ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

 6. ค.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 7. ค.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา จังหวัดหนองคาย

 8. ค.บ.ว.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำบกวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร

 9. ค.บ.๒

  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ จังหวัดยะลา

 10. ค.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม

 11. ค.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคงคาประชารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 12. ค.ป.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 13. ค.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

 14. ค.ป.ส.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น

 15. ค.ผ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองไผ่วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

 16. ค.ฝ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) จังหวัดนนทบุรี

 17. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง

 18. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 19. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จังหวัดกระบี่

 20. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร

 21. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

 22. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนครนพิทยาคม จังหวัดชุมพร

 23. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 24. ค.พ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น