อักษรย่อ - หมวด ค

(หน้า 1/3)

 • 1 คร.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • 2 คร.

  ย่อมาจาก
  จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง
  หมายเหตุ
  (พระคริสตธรรมใหม่)

  999+
  views

 • ค.

  ย่อมาจาก
  เครื่องยิงลูกระเบิด
  หมายเหตุ
  (ภาษาปากว่า ปืนครก)

  999+
  views

 • ค.

  ย่อมาจาก
  คำคุณศัพท์
  หมายเหตุ
  (พจนานุกรม)

  999+
  views

 • ค.

  ย่อมาจาก
  คืบ
  หมายเหตุ
  (หน่วยความยาว)

  775
  views

 • ค.ด.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  999+
  views

 • ค.บ.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรบัณฑิต

  999+
  views

 • ค.พ.ศ.

  ย่อมาจาก
  โครงการพัฒนาการการศึกษา
  หมายเหตุ
  (กระทรวงศึกษาธิการ)

  999+
  views

 • ค.ม.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต

  999+
  views

 • ค.ร.น.

  ย่อมาจาก
  คูณร่วมน้อย

  999+
  views

 • ค.ร.ฟ.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

  999+
  views

 • ค.ร.ม.

  ย่อมาจาก
  คูณร่วมมาก

  999+
  views

 • ค.ศ.

  ย่อมาจาก
  คริสต์ศักราช

  999+
  views

 • ค.อ.ด.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

  785
  views

 • ค.อ.บ.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

  999+
  views

 • ค.อ.ม.

  ย่อมาจาก
  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

  710
  views

 • คค

  ย่อมาจาก
  กระทรวงคมนาคม

  999+
  views

 • คงช.

  ย่อมาจาก
  คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ

  886
  views

 • คจก.

  ย่อมาจาก
  โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

  999+
  views

 • คจตถ.

  ย่อมาจาก
  เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง

  999+
  views