ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ หมวดตัวอักษร ค

อักษรย่อ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

1 คร.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง

2 คร.

ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง

ค.

ย่อมาจาก คำคุณศัพท์

ค.

ย่อมาจาก คืบ

ค.

ย่อมาจาก เครื่องยิงลูกระเบิด

ค.ด.

ย่อมาจาก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค.บ.

ย่อมาจาก ครุศาสตรบัณฑิต

ค.พ.ศ.

ย่อมาจาก โครงการพัฒนาการการศึกษา

ค.ม.

ย่อมาจาก ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ร.น.

ย่อมาจาก คูณร่วมน้อย

ค.ร.ฟ.

ย่อมาจาก คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค.ร.ม.

ย่อมาจาก คูณร่วมมาก

ค.ศ.

ย่อมาจาก คริสต์ศักราช

ค.อ.ด.

ย่อมาจาก ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

ค.อ.บ.

ย่อมาจาก ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

ค.อ.ม.

ย่อมาจาก ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

คค

ย่อมาจาก กระทรวงคมนาคม

คงช.

ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ

คจก.

ย่อมาจาก โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

คจตถ.

ย่อมาจาก เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ