ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 200 คำ

ประเทศไทยของเรามีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ ชื่อย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก เช่น ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รพ. = โรงพยาบาล ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รวมตัวอย่างของ อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

 2. (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 3. (ม.ป.พ.)

  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์

 4. ก.ก.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 5. ก.จ.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 6. ก.ท.

  ย่อมาจาก ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.

 7. ก.บช.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

 8. ก.ม.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

 9. ก.ส.ท.

  ย่อมาจาก กรมการขนส่งทางบก

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)

 10. กก

  ย่อมาจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 11. กกต.

  ย่อมาจาก กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ

 12. กกท.

  ย่อมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

 13. กกน.

  ย่อมาจาก กองกำกับการตำรวจนครบาล

 14. กทม. หรือ กทม

  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร

 15. กพ.ทบ.

  ย่อมาจาก กรมกำลังพลทหารบก

 16. กพอ.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการพัฒนาอำเถอ

 17. กฟผ.

  ย่อมาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 18. กฟภ.

  ย่อมาจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 19. กม.

  ย่อมาจาก กิโลเมตร

 20. กรป.กลาง

  ย่อมาจาก กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 21. กศ.บป.

  ย่อมาจาก โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ

  หมายเหตุ (สถาบันราชภัฏ)

 22. กศน.

  ย่อมาจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน

 23. กสท.

  ย่อมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 24. กอท.

  ย่อมาจาก กองอัยการทหาร

 25. กฮ.

  ย่อมาจาก กิโลเฮิรตซ์

 26. ขก

  ย่อมาจาก จังหวัดขอนแก่น

 27. ขรก.

  ย่อมาจาก ข้าราชการ

 28. ขสมก.

  ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 29. ข้าฯ

  ย่อมาจาก ข้าพเจ้า

 30. ครม.

  ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี

 31. จ.ป.ร.

  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช

  หมายเหตุ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

 32. จ.ม.

  ย่อมาจาก จดหมาย

 33. จนท.

  ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่

 34. จยย.

  ย่อมาจาก จักรยานยนต์

 35. จว.

  ย่อมาจาก จังหวัด

 36. จสต.

  ย่อมาจาก จ่าสิบตำรวจ

 37. ช.พ.ค.

  ย่อมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา

 38. ช.ม.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่

  หมวด ชื่อโรงเรียน

 39. ชม

  ย่อมาจาก จังหวัดเชียงใหม่

 40. ดร.

  ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

 41. ต.จ.ว.

  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)

 42. ตจว.

  ย่อมาจาก ต่างจังหวัด

 43. ตช.

  ย่อมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  หมายเหตุ (ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)

 44. ตชด.

  ย่อมาจาก ตำรวจตระเวนชายแดน

 45. ตม.

  ย่อมาจาก กองตรวจคนเข้าเมือง

 46. ตร

  ย่อมาจาก จังหวัดตราด

 47. ตร.ทล.

  ย่อมาจาก ตำรวจทางหลวง

 48. ตร.ม.

  ย่อมาจาก ตารางเมตร

 49. ตร.ว.

  ย่อมาจาก ตารางวา

 50. ตรอ.

  ย่อมาจาก ตรวจสภาพรถเอกชน

 51. ถ.

  ย่อมาจาก ถนน

 52. ท.ช.

  ย่อมาจาก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

  หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

 53. ท.ญ.

  ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)

 54. ท.พ.

  ย่อมาจาก ทันตแพทย์ชาย

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ทพ.)

 55. ททท.

  ย่อมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 56. ทพญ.

  ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ท.ญ.)

 57. ทล.

  ย่อมาจาก กรมทางหลวง

 58. ทศท.

  ย่อมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

 59. ทส.ปช.

  ย่อมาจาก ไทยอาสาป้องกันชาติ

 60. ทอ.

  ย่อมาจาก กองทัพอากาศ

 61. ทูลเกล้าฯ

  ย่อมาจาก ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

 62. โทร.

  ย่อมาจาก โทรศัพท์

 63. ธ.ก.ส.

  ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 64. น.

  ย่อมาจาก ทิศเหนือ

 65. น.ช.

  ย่อมาจาก นักโทษชาย

 66. น.น.

  ย่อมาจาก น้ำหนัก

 67. น.พ.

  ย่อมาจาก นายแพทย์

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)

 68. น.ว.

  ย่อมาจาก หนังสือเวียน

 69. น.ศ.

  ย่อมาจาก นักศึกษา

 70. น.สพ.

  ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์

  หมายเหตุ (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์)

 71. น.อ.

  ย่อมาจาก นาวาเอก

 72. นทพ.

  ย่อมาจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 73. นนส.

  ย่อมาจาก นักเรียนนายสิบทหารบก

 74. นพ

  ย่อมาจาก จังหวัดนครพนม

 75. นพท.

  ย่อมาจาก นักเรียนแพทย์ทหาร

 76. นร

  ย่อมาจาก สำนักนายกรัฐมนตรี

 77. นรจ.

  ย่อมาจาก นักเรียนจ่าทหารเรือ

 78. นรม.

  ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี

 79. นศพ.

  ย่อมาจาก นักศึกษาแพทย์

 80. นสพ., น.ส.พ.

  ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์

 81. นอภ.

  ย่อมาจาก นายอำเภอ

 82. น้อมเกล้าฯ

  ย่อมาจาก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

 83. บ.ก.

  ย่อมาจาก บรรณาธิการ

 84. บ.ข.ส.

  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด

 85. บก

  ย่อมาจาก จังหวัดบึงกาฬ

 86. บช.น.

  ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 87. บช.ปส.

  ย่อมาจาก กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 88. บมจ.

  ย่อมาจาก บริษัทมหาชนจำกัด

 89. บลจ.

  ย่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด

 90. ป.

  ย่อมาจาก ประถมศึกษา

 91. ป.กศ.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

 92. ป.กศ.สูง

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

 93. ป.ป.ป.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 94. ป.ป.ส.

  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 95. ป.พ.พ.

  ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 96. ป.อ.

  ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายอาญา

 97. ปจว.

  ย่อมาจาก ปฏิบัติการจิตวิทยา

  หมายเหตุ (ทหาร)

 98. ปชช.

  ย่อมาจาก ประชาชน

 99. ปณ.

  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ปท.)

 100. ปณฝ.

  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก

 101. ปณศ.

  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย

  หมายเหตุ (เหมือนกับ ปณจ.)

 102. ปตท.

  ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 103. ปวช.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 104. ปวส.

  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 105. ปอ.

  ย่อมาจาก รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ

 106. โปรดเกล้าฯ

  ย่อมาจาก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 107. ผ.อ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร

  หมวด ชื่อโรงเรียน

 108. ผกก.

  ย่อมาจาก ผู้กำกับการ

 109. ผจก.

  ย่อมาจาก ผู้จัดการ

 110. ผญบ.

  ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน

 111. ผบ.ตร.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 112. ผบ.ทบ.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารบก

 113. ผบก.

  ย่อมาจาก ผู้บังคับการ

  หมายเหตุ (ตำรวจ)

 114. ผบก.ภ.

  ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธร

 115. ผบช.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการ

  หมายเหตุ (ตำรวจ)

 116. ผบช.น.

  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 117. ผวจ.

  ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด

 118. ผศ.

  ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 119. ผสส.

  ย่อมาจาก ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข

 120. ผอ.

  ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ

 121. พ.ต.อ.

  ย่อมาจาก พันตำรวจเอก

 122. พ.ท.

  ย่อมาจาก พันโท

 123. พ.ม.

  ย่อมาจาก แพทยศาสตรมหาบัณฑิต

 124. พ.ร.ก.

  ย่อมาจาก พระราชกำหนด

 125. พ.ร.บ.

  ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ

 126. พญ.

  ย่อมาจาก แพทย์หญิง

  หมายเหตุ (เดิมใช้ พ.ญ.)

 127. พธ.บ.

  ย่อมาจาก พุทธศาสตรบัณฑิต

 128. พนง.

  ย่อมาจาก พนักงาน

 129. พบ.ม.

  ย่อมาจาก พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

 130. พม

  ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 131. พมจ.

  ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 132. พว.

  ย่อมาจาก สำนักพระราชวัง

 133. พอ.สว.

  ย่อมาจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  หมายเหตุ (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)

 134. ภ.ป.ร.

  ย่อมาจาก ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช

  หมายเหตุ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

 135. ภญ.

  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง

  หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

 136. ม.

  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา

 137. ม.ร.ว.

  ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์

 138. มท

  ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย

 139. มม.

  ย่อมาจาก มิลลิเมตร

 140. มล.

  ย่อมาจาก มิลลิลิตร

 141. มว.

  ย่อมาจาก หมวด

 142. ร.ด.

  ย่อมาจาก กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน

 143. ร.บ.

  ย่อมาจาก รัฐศาสตรบัณฑิต

 144. ร.พ.

  ย่อมาจาก โรงพิมพ์

 145. ร.ศ.

  ย่อมาจาก รัตนโกสินทร์ศก

 146. ร.ส.พ.

  ย่อมาจาก องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

 147. รบ

  ย่อมาจาก จังหวัดราชบุรี

 148. รป.บ.(ตร.)

  ย่อมาจาก รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

  หมายเหตุ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

 149. รปจ.

  ย่อมาจาก ระเบียบปฏิบัติประจำ

 150. รปภ.

  ย่อมาจาก รักษาความปลอดภัย

 151. รพ.

  ย่อมาจาก โรงพยาบาล

 152. รฟท.

  ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ฟ.ท.

 153. รมช.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ช.)

 154. รมต.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรี

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 155. รมว.

  ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 156. รร.จปร.

  ย่อมาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  หมายเหตุ (ทหารบก)

 157. รรท.

  ย่อมาจาก รักษาราชการแทน

 158. รศ.

  ย่อมาจาก รองศาสตราจารย์

 159. ล.ญ.

  ย่อมาจาก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 160. ล.ว.

  ย่อมาจาก ลูกเสือวิสามัญ

 161. ว.ด.ป., ว/ด/ป

  ย่อมาจาก วัน เดือน ปี

 162. วท

  ย่อมาจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 163. ศธ

  ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

 164. ส.ก.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

 165. ส.จ.

  ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

  หมวด ชื่อโรงเรียน

 166. ส.ต.

  ย่อมาจาก สิบตรี

 167. ส.ท.

  ย่อมาจาก สิบโท

 168. ส.ล.น.

  ย่อมาจาก สร้างเสริมลักษณะนิสัย

 169. ส.ว.

  ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา

  หมายเหตุ (ปาก) วุฒิสมาชิก

 170. ส.ส.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 171. ส.ห.

  ย่อมาจาก สารวัตรทหาร

 172. ส.อ.

  ย่อมาจาก สิบเอก

 173. สจ.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

 174. สตม.

  ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  หมายเหตุ (ตำรวจ)

 175. สธ

  ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข

 176. สน

  ย่อมาจาก จังหวัดสกลนคร

 177. สนพ.

  ย่อมาจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 178. สปก.

  ย่อมาจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.ป.ก.)

 179. สภ.

  ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร

 180. สว.

  ย่อมาจาก สารวัตร

 181. สว.สส.

  ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวน

 182. สว.อก.

  ย่อมาจาก สารวัตรอำนวยการ

 183. สวญ.

  ย่อมาจาก สารวัตรใหญ่

 184. สวป.

  ย่อมาจาก สารวัตรป้องกันปราบปราม

 185. สสจ.

  ย่อมาจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 186. สสร. หรือ ส.ส.ร.

  ย่อมาจาก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 187. สสวท.

  ย่อมาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 188. สสอ.

  ย่อมาจาก สาธารณสุขอำเภอ

  หมายเหตุ (ตำแหน่ง)

 189. หจก.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 190. หสน.

  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 191. อ.

  ย่อมาจาก อาจารย์

 192. อ.ตร.

  ย่อมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ

  หมายเหตุ (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)

 193. อ.ส.ม.ท.

  ย่อมาจาก องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 194. อตร.

  ย่อมาจาก องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 195. อบจ.

  ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 196. อบต.

  ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล

 197. อปพร.

  ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 198. อพป.

  ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 199. อส.

  ย่อมาจาก สมาชิกอาสารักษาดินแดน

 200. อสร.

  ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย
Download