อักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้