อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด t

(หน้า 1/1)

 • TC

  ย่อมาจาก
  Take Care
  แปลว่า
  ดูแลตัวเองนะ

  999+
  views

 • THX

  ย่อมาจาก
  Thanks
  แปลว่า
  ขอบใจจ้า

  999+
  views

 • TIA

  ย่อมาจาก
  Thanks in advance
  แปลว่า
  ขอบคุณล่วงหน้า

  728
  views

 • TLP

  ย่อมาจาก
  Tham Love Pay
  แปลว่า
  ขอบใจจ้า

  512
  views

 • TMI

  ย่อมาจาก
  Too Much Information

  803
  views

 • TTYL

  ย่อมาจาก
  Talke to You later
  แปลว่า
  คุยกันวันหลังนะ

  824
  views

 • TY

  ย่อมาจาก
  Thank you
  แปลว่า
  ขอบคุณ

  861
  views