ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร T

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

TC

ย่อมาจาก Take Care

THX

ย่อมาจาก Thanks

TIA

ย่อมาจาก Thanks in advance

TLP

ย่อมาจาก Tham Love Pay

TMI

ย่อมาจาก Too Much Information

TTYL

ย่อมาจาก Talke to You later

TY

ย่อมาจาก Thank you


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ