ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร F

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

F2F

ย่อมาจาก Face to Face

FAQ

ย่อมาจาก Frequently asked questions

FC

ย่อมาจาก Fingers Crossed

FOAF

ย่อมาจาก Friend of a Friend

FYI

ย่อมาจาก For your information


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ