อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด f

(หน้า 1/1)

 • F2F

  ย่อมาจาก
  Face to Face

  296
  views

 • FAQ

  ย่อมาจาก
  Frequently asked questions
  แปลว่า
  คำถามที่ถามบ่อย

  667
  views

 • FC

  ย่อมาจาก
  Fingers Crossed

  420
  views

 • FOAF

  ย่อมาจาก
  Friend of a Friend

  247
  views

 • FYI

  ย่อมาจาก
  For your information
  แปลว่า
  แจ้งเพื่อรับทราบ

  828
  views