อักษรย่อภาษาอังกฤษ - หมวด a

(หน้า 1/1)

 • AEAP

  ย่อมาจาก
  As Early as Possible

  339
  views

 • ALAP

  ย่อมาจาก
  As Late as Possible

  387
  views

 • ASAP

  ย่อมาจาก
  As Soon As Possilbe
  แปลว่า
  เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

  807
  views

 • ASL

  ย่อมาจาก
  Age / Sex / Location?

  413
  views

 • ATM

  ย่อมาจาก
  Automatic Teller Machine
  แปลว่า
  เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ

  8
  views

 • ATM

  ย่อมาจาก
  At the moment
  แปลว่า
  ในตอนนี้

  558
  views

 • Ave

  ย่อมาจาก
  Avenue
  แปลว่า
  ถนนที่มีสายหลัก

  999+
  views