ค้นหาอักษรย่อภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร A

อักษรย่อภาษาอังกฤษ มีดังรายการต่อไปนี้

AEAP

ย่อมาจาก As Early as Possible

ALAP

ย่อมาจาก As Late as Possible

ASAP

ย่อมาจาก As Soon As Possilbe

ASL

ย่อมาจาก Age / Sex / Location?

ATM

ย่อมาจาก At the moment

ATM

ย่อมาจาก Automatic Teller Machine

Ave

ย่อมาจาก Avenue


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

อักษรย่อภาษาอังกฤษ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ