ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 150 คำ

ภาษาอังกฤษมีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก ทั้งสั้น และ ผสมตัวเลข เช่น 2moro = Tomorrow; B3 = Blah, Blah, Blah; B-R-B = Be Right Back

รวมตัวอย่างของ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 150 คำ
 1. 2moro

  ย่อมาจาก Tomorrow

  แปลว่า พรุ่งนี้

 2. 2nte

  ย่อมาจาก Tonight

  แปลว่า คืนนี้

 3. 99

  ย่อมาจาก Nighty Night

  แปลว่า นอนหลับฝันดี

  หมวด Verb

  Good Night

 4. AEAP

  ย่อมาจาก As Early as Possible

  แปลว่า เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 5. AKA

  ย่อมาจาก Also known as

  แปลว่า เป็นที่รู้จักกันในชื่อ

 6. ALAP

  ย่อมาจาก As Late as Possible

  แปลว่า ช้าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 7. ASAP

  ย่อมาจาก As Soon As Possilbe

  แปลว่า เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

 8. ASL

  ย่อมาจาก Age / Sex / Location?

  แปลว่า อายุ เพศ สถานที่

 9. ATM

  ย่อมาจาก At the moment

  แปลว่า ในตอนนี้

 10. Ave

  ย่อมาจาก Avenue

  แปลว่า ถนนที่มีสายหลัก

 11. B-R-B

  ย่อมาจาก Be Right Back

  แปลว่า เดี๋ยวกลับมา

 12. B3

  ย่อมาจาก Blah, Blah, Blah

  แปลว่า บลา ๆ ๆ

 13. B4YKI

  ย่อมาจาก Before You Know it

  แปลว่า ก่อนคุณจะรู้

 14. BC

  ย่อมาจาก Because

  แปลว่า เพราะว่า

 15. BFF

  ย่อมาจาก Best Friend Forever

  แปลว่า เพื่อนรักตลอดกาล

 16. BG

  ย่อมาจาก Big grin

  แปลว่า (ยิ้มอยู่)

 17. BM&Y

  ย่อมาจาก Between Me and You

  แปลว่า ระหว่างคุณและฉัน

 18. BOTOH

  ย่อมาจาก But on the other hand

  แปลว่า แต่ในทางกลับกัน

 19. BRB

  ย่อมาจาก Be right Back

  แปลว่า เดี๋ยวกลับมานะ

 20. BRT

  ย่อมาจาก Be right There

  แปลว่า อยู่ตรงนั้นแหละ

 21. BTAM

  ย่อมาจาก Be that as it May

  แปลว่า แม้จะเป็นเช่นนั้น

 22. BTDT

  ย่อมาจาก Been there, done that

  แปลว่า ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว

 23. BTW

  ย่อมาจาก By the way

  แปลว่า อย่างไรก็ตาม

 24. BYOB

  ย่อมาจาก Bring Your Own Beer

  แปลว่า สามารถนำเบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายมากินเองได้

 25. C-P

  ย่อมาจาก Sleepy

  แปลว่า ง่วงนอน

 26. CEO

  ย่อมาจาก Chief Executive Officer

  แปลว่า ประธานกรรมการบริหาร

  หมวด ตำแหน่งงาน

 27. CMB

  ย่อมาจาก Cubic meter

  แปลว่า ลูกบาศก์เมตร

 28. Corp

  ย่อมาจาก Corporation

  แปลว่า บริษัท สมาคม

 29. COZ

  ย่อมาจาก Because

  แปลว่า เพราะว่า

 30. CTN

  ย่อมาจาก Cannot talk now

  แปลว่า คุยไม่ได้ตอนนี้

 31. CU

  ย่อมาจาก See you

  แปลว่า แล้วเจอกัน

 32. CUL

  ย่อมาจาก See you later

  แปลว่า แล้วเจอกัน

 33. CUL8R

  ย่อมาจาก See you later

  แปลว่า แล้วเจอกัน

 34. CUS

  ย่อมาจาก See You Soon

  แปลว่า เจอกันเร็ว ๆ นี้

 35. CWOT

  ย่อมาจาก Complete Waste of Time

  แปลว่า เสียเวลาสิ้นดี

 36. CYT

  ย่อมาจาก See You Tomorrow

  แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้

 37. E123

  ย่อมาจาก Easy as 1, 2, 3

  แปลว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วย

 38. EM?

  ย่อมาจาก Excuse Me?

  แปลว่า ว่าไงนะ

 39. EOD

  ย่อมาจาก End of Day

  แปลว่า ท้ายสุดของวัน

 40. EZ

  ย่อมาจาก Easy

  แปลว่า ง่าย

 41. F2F

  ย่อมาจาก Face to Face

  แปลว่า เผชิญหน้า

 42. FAQ

  ย่อมาจาก Frequently asked questions

  แปลว่า คำถามที่ถามบ่อย

 43. FC

  ย่อมาจาก Fingers Crossed

  แปลว่า ไขว้นิ้วสัญญา

 44. FOAF

  ย่อมาจาก Friend of a Friend

  แปลว่า เพื่อนของเพื่อน

 45. FYI

  ย่อมาจาก For your information

  แปลว่า แจ้งเพื่อรับทราบ

 46. GG

  ย่อมาจาก Goodbye Garbage

  แปลว่า ลาก่อนไอ้ขยะ

 47. GJ

  ย่อมาจาก Good job

  แปลว่า ทำได้ดีมาก!

 48. GL

  ย่อมาจาก Good luck

  แปลว่า โชคดีนะ

 49. GL HF

  ย่อมาจาก Good Luck, Have Fun

  แปลว่า โชคดีนะ ขอให้สนุก

 50. GR8

  ย่อมาจาก Great

  แปลว่า เยี่ยม

 51. GRT

  ย่อมาจาก Great

  แปลว่า เยี่ยม!

 52. GW

  ย่อมาจาก Good work

  แปลว่า ทำได้ดีมาก

 53. HAK

  ย่อมาจาก Hugs and Kisses

  แปลว่า รักนะจุ๊บ ๆ

 54. HAND

  ย่อมาจาก Have a nice day

  แปลว่า โชคดีนะ

 55. HW

  ย่อมาจาก Homework

  แปลว่า การบ้าน

  หมวด การศึกษา

 56. IC

  ย่อมาจาก I see

  แปลว่า เข้าใจล่ะ

 57. IDC

  ย่อมาจาก I Don't Care

  แปลว่า ฉันไม่สน

 58. IDK

  ย่อมาจาก I Don't Know

  แปลว่า ฉันไม่รู้

 59. ILU

  ย่อมาจาก I Love You

  แปลว่า ฉันรักคุณ

 60. ILY

  ย่อมาจาก I Love You

  แปลว่า ฉันรักคุณ

 61. IMO

  ย่อมาจาก In my opinion

  แปลว่า ฉันคิดว่า...

 62. IMPOV

  ย่อมาจาก In my point of view

  แปลว่า ฉันคิดว่า….

 63. IMU

  ย่อมาจาก I Miss You

  แปลว่า ฉันคิดถึงคุณ

 64. IOU

  ย่อมาจาก I Owe You

  แปลว่า ฉันติดหนี้เธอนะ

 65. IOW

  ย่อมาจาก In other words

  แปลว่า ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..

 66. IRL

  ย่อมาจาก In real life

  แปลว่า ในชีวิตจริง

 67. J/K

  ย่อมาจาก Just Kidding

  แปลว่า ล้อเล่น

 68. JC

  ย่อมาจาก Just Checking

  แปลว่า แค่ต้องการตรวจสอบ

 69. JIC

  ย่อมาจาก Just in case

  แปลว่า เผื่อไว้

 70. JK

  ย่อมาจาก Just Kidding

  แปลว่า ล้อเล่น

 71. JTLYK

  ย่อมาจาก Just to let you know

  แปลว่า แค่บอกให้รู้ไว้

 72. KFY

  ย่อมาจาก Kiss for You

  แปลว่า จูบนี้เพื่อคุณ

 73. KIS

  ย่อมาจาก Keep it simple

  แปลว่า เอาง่ายๆ

 74. KIT

  ย่อมาจาก Keep in touch

  แปลว่า ติดต่อกันอีกนะ

 75. KMN

  ย่อมาจาก Kill Me Now

  แปลว่า ฆ่าฉันเลยตอนนี้

 76. KPC

  ย่อมาจาก Keeping Parents Clueless

  แปลว่า ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้ตัว

 77. L8R

  ย่อมาจาก Later

  แปลว่า ทีหลัง

 78. LOL

  ย่อมาจาก Laughing out Loud

  แปลว่า ขำกลิ้ง ฮาแตก

 79. LUV

  ย่อมาจาก LOVE

  แปลว่า รัก

 80. MHM

  ย่อมาจาก Yes!

  แปลว่า ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม

 81. MoF

  ย่อมาจาก Male or Female

  แปลว่า ชายหรือหญิง

 82. MTFBWY

  ย่อมาจาก May the Force be with You

  แปลว่า ขอพลังจงสถิตอยู่กับท่าน

  หมวด Star Wars

 83. MYOB

  ย่อมาจาก Mind Your Own Business

  แปลว่า สนเรื่องตัวเองเถอะ

 84. N-A-Y-L

  ย่อมาจาก In a While

  แปลว่า ไม่ช้าไม่นาน

 85. NAZ

  ย่อมาจาก Name, Address, ZIP

  แปลว่า ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์

 86. NBD

  ย่อมาจาก No big deal

  แปลว่า ไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย

 87. NC

  ย่อมาจาก No Comment

  แปลว่า ไม่มีความเห็น

 88. NIMBY

  ย่อมาจาก Not in my Backyard

  แปลว่า ไม่มีความรู้ด้านนี้

 89. NM

  ย่อมาจาก Never Mind

  แปลว่า ไม่เป็นไร

 90. NP

  ย่อมาจาก No problem

  แปลว่า ไม่มีปัญหา

 91. NSFW

  ย่อมาจาก Not Safe for Work

  แปลว่า ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

 92. NTIM

  ย่อมาจาก Not that it Matters

  แปลว่า ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอก

 93. NVM

  ย่อมาจาก Never mind

  แปลว่า ไม่เป็นไร

 94. OATUS

  ย่อมาจาก On a totally Unrelated Subject

 95. OFL

  ย่อมาจาก Out for Lunch

  แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

 96. OIC

  ย่อมาจาก Oh, I See

  แปลว่า อ๋อ เข้าใจล่ะ

 97. OMG

  ย่อมาจาก Oh My God!

  แปลว่า โอ้พระเจ้า

 98. OMW

  ย่อมาจาก On My Way

  แปลว่า กำลังเดินทาง

 99. OSM

  ย่อมาจาก Awesome

  แปลว่า เจ๋งมากๆ

 100. OTL

  ย่อมาจาก Out to Lunch

  แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

 101. OTP

  ย่อมาจาก On the Phone

  แปลว่า คุยโทรศัพท์อยู่

 102. P.S.

  ย่อมาจาก Post Script

  แปลว่า ป.ล.

 103. P911

  ย่อมาจาก Parent Alert

  แปลว่า พ่องมาอ่ะ

 104. PAL

  ย่อมาจาก Parents are Listening

  แปลว่า พ่อแม่แอบฟังอยู่

 105. PAW

  ย่อมาจาก Parents are Watching

  แปลว่า พ่อแม่แอบดูอยู่

 106. PC

  ย่อมาจาก Personal Computer

  แปลว่า คอมพิวเตอร์

 107. PCM

  ย่อมาจาก Please call me

  แปลว่า โทรมาหาที

 108. PIR

  ย่อมาจาก Parent in Room

  แปลว่า พ่อแม่อยู่ในห้อง

 109. PLS

  ย่อมาจาก Please

  แปลว่า ได้โปรด

 110. PLZ

  ย่อมาจาก Please

  แปลว่า ได้โปรด

 111. POS

  ย่อมาจาก Parent over Shoulder

  แปลว่า พ่อแม่มองอยู่

 112. PROP(S)

  ย่อมาจาก Proper Respect

 113. Q

  ย่อมาจาก Question

  แปลว่า คำถาม

 114. QT

  ย่อมาจาก Cutie

  แปลว่า น่ารัก

 115. RN

  ย่อมาจาก Right Now

  แปลว่า เดี๋ยวนี้

 116. RU

  ย่อมาจาก Are You

  แปลว่า คุณคือ?

 117. SD Ram

  ย่อมาจาก Synchronous Dynamic Random-access Memory

  แปลว่า หน่วยความจำแรมชนิดหนึ่ง

 118. SEP

  ย่อมาจาก Someone else's Problem

  แปลว่า ปัญหาของคนอื่น

 119. SIT

  ย่อมาจาก Stay in touch

  แปลว่า แล้วติดต่อกันใหม่

 120. SITD

  ย่อมาจาก Still in the Dark

 121. SKR

  ย่อมาจาก South Korea

  แปลว่า ประเทศเกาหลีใต้

 122. SLAP

  ย่อมาจาก Sounds like a Plan

  แปลว่า แผนนี้เข้าท่า

 123. SMIM

  ย่อมาจาก Send Me an Instant Message

  แปลว่า ส่งข้อความหาฉันด่วน

 124. SMS

  ย่อมาจาก Short Message Service

  แปลว่า บริการส่งข้อความ

 125. SO

  ย่อมาจาก Significant Other

  แปลว่า คู่สร้างคู่สม

 126. SOZ, SRY

  ย่อมาจาก Sorry

  แปลว่า ขอโทษที

 127. SYS

  ย่อมาจาก See you soon

  แปลว่า แล้วพบกันใหม่

 128. TC

  ย่อมาจาก Take Care

  แปลว่า ดูแลตัวเองนะ

 129. THX

  ย่อมาจาก Thanks

  แปลว่า ขอบใจจ้า

 130. TIA

  ย่อมาจาก Thanks in advance

  แปลว่า ขอบคุณล่วงหน้า

 131. TLP

  ย่อมาจาก Tham Love Pay

  แปลว่า ขอบใจจ้า

 132. TMI

  ย่อมาจาก Too Much Information

  แปลว่า ข้อมูลมากไป

 133. TTYL

  ย่อมาจาก Talke to You later

  แปลว่า คุยกันวันหลังนะ

 134. TY

  ย่อมาจาก Thank you

  แปลว่า ขอบคุณ

 135. U

  ย่อมาจาก You

  แปลว่า คุณ

 136. UR

  ย่อมาจาก Your / You are

  แปลว่า คุณ / คุณคือ

 137. V

  ย่อมาจาก Verb

  แปลว่า คำกริยา

 138. VS

  ย่อมาจาก Versus

  แปลว่า ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน

 139. W8

  ย่อมาจาก Wait

  แปลว่า รอก่อน

 140. WB

  ย่อมาจาก Welcome back

  แปลว่า ขอต้อนรับกลับมา

 141. WBUF

  ย่อมาจาก Will be you forver

  แปลว่า จะเป็นคุณตลอดไป

 142. WFH

  ย่อมาจาก Work from home

  แปลว่า ทำงานจากที่บ้าน โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ

 143. WFM

  ย่อมาจาก Works for me

  แปลว่า สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ

 144. WTF

  ย่อมาจาก What The Fuck

  แปลว่า เป็นเหี้ยอะไรวะ

 145. WYCM

  ย่อมาจาก Will You Call Me?

  แปลว่า จะโทรหาฉันไหม

 146. WYWH

  ย่อมาจาก Wish You Were Here

  แปลว่า อยากให้เธออยู่นี่อ่ะ

 147. XOXO

  ย่อมาจาก Hugs and kisses

  แปลว่า รักนะจุ๊บๆ

 148. XOXOXOX

  ย่อมาจาก Hugs, Kisses, ...

  แปลว่า รักนะจุ๊บ ๆ

 149. Y

  ย่อมาจาก Why

  แปลว่า ทำไม

 150. YW

  ย่อมาจาก You are welcome

  แปลว่า ด้วยความยินดี

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
Download