รวมอักษรย่อภาษาอังกฤษ 100 คำ

# อักษรย่อภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก แปลว่า
1 99 Nighty Night Good Night
2 ASAP As Soon As Possilbe เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3 ASL Age / Sex / Location?
4 ATM At the moment ในตอนนี้
5 Ave Avenue ถนนที่มีสายหลัก
6 B-R-B Be Right Back เดี๋ยวกลับมา
7 B4YKI Before You Know it
8 BC Because เพราะว่า
9 BFF Best Friend Forever เพื่อนรักตลอดกาล
10 BG Big grin (ยิ้มอยู่)
11 BRB Be right Back
12 BRT Be right There
13 BTDT Been there, done that ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
14 BTW By the way อย่างไรก็ตาม
15 BYOB Bring Your Own Beer สามารถนำเบียร์ หรือเครื่องดื่ม...
16 C-P Sleepy
17 COZ Because เพราะว่า
18 CTN Cannot talk now
19 CU See you แล้วเจอกัน
20 CUL or CUL8R See you later แล้วเจอกัน
21 CUS See You Soon
22 Corp Corporation บริษัท สมาคม
23 EM? Excuse Me?
24 EOD End of Day
25 EZ Easy ง่าย
26 FAQ Frequently asked questions คำถามที่ถามบ่อย
27 FC Fingers Crossed
28 FYI For your information แจ้งเพื่อรับทราบ
29 GJ Good job ทำได้ดีมาก!
30 GL Good luck โชคดีนะ
31 GR8 Great
32 GRT Great เยี่ยม!
33 GW Good work ทำได้ดีมาก
34 HAK Hugs and Kisses
35 HAND Have a nice day โชคดีนะ
36 IC I see เข้าใจล่ะ
37 IDK I Don’t Know
38 IMO In my opinion ฉันคิดว่า…
39 IMPOV In my point of view ฉันคิดว่า….
40 IMU I Miss You
41 IOU I Owe You ฉันติดหนี้เธอนะ
42 IRL In real life ในชีวิตจริง
43 JK Just Kidding ล้อเล่น
44 KIS Keep it simple เอาง่ายๆ
45 KIT Keep in touch ติดต่อกันอีกนะ
46 KPC Keeping Parents Clueless
47 LOL Laughing out Loud ขำกลิ้ง ฮาแตก
48 LUV LOVE รัก
49 MHM Yes! ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม
50 MoF Male or Female
51 NAZ Name, Address, ZIP
52 NC No Comment
53 NM Never Mind / Nothing Much
54 NP No problem ไม่มีปัญหา
55 NVM Never mind ไม่เป็นไร
56 OATUS On a totally Unrelated Subject
57 OIC Oh, I See
58 OMG Oh My God! โอ้พระเจ้า
59 OMW On My Way
60 OSM Awesome เจ๋งมากๆ
61 P.S Post Script ปล.
62 P911 Parent Alert
63 PAL Parents are Listening
64 PAW Parents are Watching
65 PC Personal Computer คอมพิวเตอร์
66 PCM Please call me โทรมาหาที
67 PIR Parent in Room
68 PLS Please ได้โปรด
69 PLZ Please ได้โปรด
70 POS Parent over Shoulder
71 PROP(S) Proper Respect / Proper Recogn...
72 Q Question คำถาม
73 QT Cutie
74 RN Right Now
75 RU Are You
76 SEP Someone else’s Problem
77 SIT Stay in touch แล้วติดต่อกันใหม่
78 SMS Short Message Service บริการส่งข้อความ
79 SO Significant Other
80 SOZ, SRY Sorry ขอโทษที
81 SYS See you soon แล้วพบกันใหม่
82 TC Take Care ดูแลตัวเองนะ
83 THX Thanks ขอบใจจ้า
84 TIA Thanks in advance ขอบคุณล่วงหน้า
85 TLP Tham Love Pay ขอบใจจ้า
86 TMI Too Much Information
87 TTYL Talke to You later คุยกันวันหลังนะ
88 TY Thank you ขอบคุณ
89 U You คุณ
90 UR Your / You are
91 VS Versus ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน
92 W8 Wait
93 WB Welcome back ขอต้อนรับกลับมา
94 WFM Works for me สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ
95 WTF What The F**K
96 WYCM Will You Call Me?
97 WYWH Wish You Were Here
98 XOXO Hugs and kisses รักนะจุ๊บๆ
99 XOXOXOX Hugs, Kisses, …
100 YW You are welcome ด้วยความยินดี