รวมอักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# อักษรย่อภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก แปลว่า
1 99 Nighty Night Good Night
2 ASAP As Soon As Possilbe เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3 ATM At the moment ในตอนนี้
4 Ave Avenue ถนนที่มีสายหลัก
5 B-R-B Be Right Back เดี๋ยวกลับมา
6 B4YKI Before You Know it
7 BC Because เพราะว่า
8 BFF Best Friend Forever เพื่อนรักตลอดกาล
9 BG Big grin (ยิ้มอยู่)
10 BOTOH But on the other hand แต่ในทางกลับกัน
11 BRB Be right Back
12 BRT Be right There
13 BTDT Been there, done that ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
14 BTW By the way อย่างไรก็ตาม
15 BYOB Bring Your Own Beer สามารถนำเบียร์ หรือเครื่องดื่ม...
16 COZ Because เพราะว่า
17 CU See you แล้วเจอกัน
18 CUL or CUL8R See you later แล้วเจอกัน
19 CUS See You Soon
20 Corp Corporation บริษัท สมาคม
21 EM? Excuse Me?
22 EOD End of Day
23 EZ Easy ง่าย
24 FAQ Frequently asked questions คำถามที่ถามบ่อย
25 FC Fingers Crossed
26 FYI For your information แจ้งเพื่อรับทราบ
27 GJ Good job ทำได้ดีมาก!
28 GL Good luck โชคดีนะ
29 GR8 Great
30 GW Good work ทำได้ดีมาก
31 HAK Hugs and Kisses
32 HAND Have a nice day โชคดีนะ
33 IC I see เข้าใจล่ะ
34 IDK I Don’t Know
35 ILU / ILY I Love You
36 IMO In my opinion ฉันคิดว่า…
37 IMPOV In my point of view ฉันคิดว่า….
38 IMU I Miss You
39 IOU I Owe You ฉันติดหนี้เธอนะ
40 IOW In other words ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..
41 IRL In real life ในชีวิตจริง
42 JK Just Kidding ล้อเล่น
43 JTLYK Just to let you know =แค่บอกให...
44 KIS Keep it simple เอาง่ายๆ
45 KIT Keep in touch ติดต่อกันอีกนะ
46 KPC Keeping Parents Clueless
47 LOL Laughing out Loud ขำกลิ้ง ฮาแตก
48 LUV LOVE รัก
49 MHM Yes! ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม
50 MTFBWY May the Force be with You
51 MYOB Mind Your Own Business
52 MoF Male or Female
53 NBD No big deal ไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย
54 NC No Comment
55 NM Never Mind / Nothing Much
56 NP No problem ไม่มีปัญหา
57 NSFW Not Safe for Work
58 NVM Never mind ไม่เป็นไร
59 OATUS On a totally Unrelated Subject
60 OIC Oh, I See
61 OMG Oh My God! โอ้พระเจ้า
62 OMW On My Way
63 OSM Awesome เจ๋งมากๆ
64 P.S Post Script ปล.
65 PC Personal Computer คอมพิวเตอร์
66 PCM Please call me โทรมาหาที
67 PIR Parent in Room
68 PLS Please ได้โปรด
69 PLZ Please ได้โปรด
70 POS Parent over Shoulder
71 PROP(S) Proper Respect / Proper Recogn...
72 Q Question คำถาม
73 QT Cutie
74 RN Right Now
75 RU Are You
76 SEP Someone else’s Problem
77 SIT Stay in touch แล้วติดต่อกันใหม่
78 SITD Still in the Dark
79 SMS Short Message Service บริการส่งข้อความ
80 SO Significant Other
81 SOZ, SRY Sorry ขอโทษที
82 SYS See you soon แล้วพบกันใหม่
83 TC Take Care ดูแลตัวเองนะ
84 THX Thanks ขอบใจจ้า
85 TIA Thanks in advance ขอบคุณล่วงหน้า
86 TLP Tham Love Pay ขอบใจจ้า
87 TMI Too Much Information
88 TTYL Talke to You later คุยกันวันหลังนะ
89 TY Thank you ขอบคุณ
90 UR Your / You are
91 VS Versus ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน
92 W8 Wait
93 WB Welcome back ขอต้อนรับกลับมา
94 WFM Works for me สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ
95 WTF What The F**K
96 WYCM Will You Call Me?
97 WYWH Wish You Were Here
98 XOXO Hugs and kisses รักนะจุ๊บๆ
99 XOXOXOX Hugs, Kisses, …
100 YW You are welcome ด้วยความยินดี