ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

ภาษาอังกฤษมีตัวย่อ คำย่อ อักษรย่อ และคำสั้น ๆ เยอะมาก ทั้งสั้น และ ผสมตัวเลข เช่น 2moro = Tomorrow; B3 = Blah, Blah, Blah; B-R-B = Be Right Back

รวมตัวอย่างของ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. 2moro

  ย่อมาจาก Tomorrow

  แปลว่า พรุ่งนี้

 2. 99

  ย่อมาจาก Nighty Night

  แปลว่า นอนหลับฝันดี

  หมวด Verb

  Good Night

 3. ASAP

  ย่อมาจาก As Soon As Possilbe

  แปลว่า เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

 4. ASL

  ย่อมาจาก Age / Sex / Location?

  แปลว่า อายุ เพศ สถานที่

 5. ATM

  ย่อมาจาก At the moment

  แปลว่า ในตอนนี้

 6. Ave

  ย่อมาจาก Avenue

  แปลว่า ถนนที่มีสายหลัก

 7. B-R-B

  ย่อมาจาก Be Right Back

  แปลว่า เดี๋ยวกลับมา

 8. BC

  ย่อมาจาก Because

  แปลว่า เพราะว่า

 9. BFF

  ย่อมาจาก Best Friend Forever

  แปลว่า เพื่อนรักตลอดกาล

 10. BG

  ย่อมาจาก Big grin

  แปลว่า (ยิ้มอยู่)

 11. BOTOH

  ย่อมาจาก But on the other hand

  แปลว่า แต่ในทางกลับกัน

 12. BRB

  ย่อมาจาก Be right Back

  แปลว่า เดี๋ยวกลับมานะ

 13. BRT

  ย่อมาจาก Be right There

  แปลว่า อยู่ตรงนั้นแหละ

 14. BTW

  ย่อมาจาก By the way

  แปลว่า อย่างไรก็ตาม

 15. BYOB

  ย่อมาจาก Bring Your Own Beer

  แปลว่า สามารถนำเบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายมากินเองได้

 16. C-P

  ย่อมาจาก Sleepy

  แปลว่า ง่วงนอน

 17. Corp

  ย่อมาจาก Corporation

  แปลว่า บริษัท สมาคม

 18. COZ

  ย่อมาจาก Because

  แปลว่า เพราะว่า

 19. CTN

  ย่อมาจาก Cannot talk now

  แปลว่า คุยไม่ได้ตอนนี้

 20. CU

  ย่อมาจาก See you

  แปลว่า แล้วเจอกัน

 21. CUL

  ย่อมาจาก See you later

  แปลว่า แล้วเจอกัน

 22. CUS

  ย่อมาจาก See You Soon

  แปลว่า เจอกันเร็ว ๆ นี้

 23. CWOT

  ย่อมาจาก Complete Waste of Time

  แปลว่า เสียเวลาสิ้นดี

 24. CYT

  ย่อมาจาก See You Tomorrow

  แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้

 25. EOD

  ย่อมาจาก End of Day

  แปลว่า ท้ายสุดของวัน

 26. EZ

  ย่อมาจาก Easy

  แปลว่า ง่าย

 27. FAQ

  ย่อมาจาก Frequently asked questions

  แปลว่า คำถามที่ถามบ่อย

 28. FC

  ย่อมาจาก Fingers Crossed

  แปลว่า ไขว้นิ้วสัญญา

 29. FYI

  ย่อมาจาก For your information

  แปลว่า แจ้งเพื่อรับทราบ

 30. GJ

  ย่อมาจาก Good job

  แปลว่า ทำได้ดีมาก!

 31. GL

  ย่อมาจาก Good luck

  แปลว่า โชคดีนะ

 32. GR8

  ย่อมาจาก Great

  แปลว่า เยี่ยม

 33. GW

  ย่อมาจาก Good work

  แปลว่า ทำได้ดีมาก

 34. HAND

  ย่อมาจาก Have a nice day

  แปลว่า โชคดีนะ

 35. HW

  ย่อมาจาก Homework

  แปลว่า การบ้าน

  หมวด การศึกษา

 36. IC

  ย่อมาจาก I see

  แปลว่า เข้าใจล่ะ

 37. IDC

  ย่อมาจาก I Don't Care

  แปลว่า ฉันไม่สน

 38. IDK

  ย่อมาจาก I Don't Know

  แปลว่า ฉันไม่รู้

 39. ILU

  ย่อมาจาก I Love You

  แปลว่า ฉันรักคุณ

 40. IMO

  ย่อมาจาก In my opinion

  แปลว่า ฉันคิดว่า...

 41. IMU

  ย่อมาจาก I Miss You

  แปลว่า ฉันคิดถึงคุณ

 42. IOU

  ย่อมาจาก I Owe You

  แปลว่า ฉันติดหนี้เธอนะ

 43. IRL

  ย่อมาจาก In real life

  แปลว่า ในชีวิตจริง

 44. J/K

  ย่อมาจาก Just Kidding

  แปลว่า ล้อเล่น

 45. JC

  ย่อมาจาก Just Checking

  แปลว่า แค่ต้องการตรวจสอบ

 46. JK

  ย่อมาจาก Just Kidding

  แปลว่า ล้อเล่น

 47. JTLYK

  ย่อมาจาก Just to let you know

  แปลว่า แค่บอกให้รู้ไว้

 48. KIT

  ย่อมาจาก Keep in touch

  แปลว่า ติดต่อกันอีกนะ

 49. KPC

  ย่อมาจาก Keeping Parents Clueless

  แปลว่า ทำให้ผู้ปกครองไม่รู้ตัว

 50. L8R

  ย่อมาจาก Later

  แปลว่า ทีหลัง

 51. LOL

  ย่อมาจาก Laughing out Loud

  แปลว่า ขำกลิ้ง ฮาแตก

 52. LUV

  ย่อมาจาก LOVE

  แปลว่า รัก

 53. MHM

  ย่อมาจาก Yes!

  แปลว่า ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม

 54. MoF

  ย่อมาจาก Male or Female

  แปลว่า ชายหรือหญิง

 55. MYOB

  ย่อมาจาก Mind Your Own Business

  แปลว่า สนเรื่องตัวเองเถอะ

 56. NC

  ย่อมาจาก No Comment

  แปลว่า ไม่มีความเห็น

 57. NM

  ย่อมาจาก Never Mind

  แปลว่า ไม่เป็นไร

 58. NP

  ย่อมาจาก No problem

  แปลว่า ไม่มีปัญหา

 59. NSFW

  ย่อมาจาก Not Safe for Work

  แปลว่า ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

 60. NVM

  ย่อมาจาก Never mind

  แปลว่า ไม่เป็นไร

 61. OIC

  ย่อมาจาก Oh, I See

  แปลว่า อ๋อ เข้าใจล่ะ

 62. OMG

  ย่อมาจาก Oh My God!

  แปลว่า โอ้พระเจ้า

 63. OMW

  ย่อมาจาก On My Way

  แปลว่า กำลังเดินทาง

 64. OSM

  ย่อมาจาก Awesome

  แปลว่า เจ๋งมากๆ

 65. OTL

  ย่อมาจาก Out to Lunch

  แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

 66. P.S.

  ย่อมาจาก Post Script

  แปลว่า ป.ล.

 67. PC

  ย่อมาจาก Personal Computer

  แปลว่า คอมพิวเตอร์

 68. PCM

  ย่อมาจาก Please call me

  แปลว่า โทรมาหาที

 69. PLS

  ย่อมาจาก Please

  แปลว่า ได้โปรด

 70. PLZ

  ย่อมาจาก Please

  แปลว่า ได้โปรด

 71. PROP(S)

  ย่อมาจาก Proper Respect

 72. Q

  ย่อมาจาก Question

  แปลว่า คำถาม

 73. QT

  ย่อมาจาก Cutie

  แปลว่า น่ารัก

 74. RN

  ย่อมาจาก Right Now

  แปลว่า เดี๋ยวนี้

 75. RU

  ย่อมาจาก Are You

  แปลว่า คุณคือ?

 76. SEP

  ย่อมาจาก Someone else's Problem

  แปลว่า ปัญหาของคนอื่น

 77. SKR

  ย่อมาจาก South Korea

  แปลว่า ประเทศเกาหลีใต้

 78. SMS

  ย่อมาจาก Short Message Service

  แปลว่า บริการส่งข้อความ

 79. SO

  ย่อมาจาก Significant Other

  แปลว่า คู่สร้างคู่สม

 80. SOZ, SRY

  ย่อมาจาก Sorry

  แปลว่า ขอโทษที

 81. SYS

  ย่อมาจาก See you soon

  แปลว่า แล้วพบกันใหม่

 82. TC

  ย่อมาจาก Take Care

  แปลว่า ดูแลตัวเองนะ

 83. THX

  ย่อมาจาก Thanks

  แปลว่า ขอบใจจ้า

 84. TIA

  ย่อมาจาก Thanks in advance

  แปลว่า ขอบคุณล่วงหน้า

 85. TLP

  ย่อมาจาก Tham Love Pay

  แปลว่า ขอบใจจ้า

 86. TMI

  ย่อมาจาก Too Much Information

  แปลว่า ข้อมูลมากไป

 87. TTYL

  ย่อมาจาก Talke to You later

  แปลว่า คุยกันวันหลังนะ

 88. TY

  ย่อมาจาก Thank you

  แปลว่า ขอบคุณ

 89. UR

  ย่อมาจาก Your / You are

  แปลว่า คุณ / คุณคือ

 90. V

  ย่อมาจาก Verb

  แปลว่า คำกริยา

 91. VS

  ย่อมาจาก Versus

  แปลว่า ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน

 92. W8

  ย่อมาจาก Wait

  แปลว่า รอก่อน

 93. WB

  ย่อมาจาก Welcome back

  แปลว่า ขอต้อนรับกลับมา

 94. WFH

  ย่อมาจาก Work from home

  แปลว่า ทำงานจากที่บ้าน โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ

 95. WFM

  ย่อมาจาก Works for me

  แปลว่า สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ

 96. WTF

  ย่อมาจาก What The Fuck

  แปลว่า เป็นเหี้ยอะไรวะ

 97. WYWH

  ย่อมาจาก Wish You Were Here

  แปลว่า อยากให้เธออยู่นี่อ่ะ

 98. XOXO

  ย่อมาจาก Hugs and kisses

  แปลว่า รักนะจุ๊บๆ

 99. XOXOXOX

  ย่อมาจาก Hugs, Kisses, ...

  แปลว่า รักนะจุ๊บ ๆ

 100. YW

  ย่อมาจาก You are welcome

  แปลว่า ด้วยความยินดี

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
Download