รวมอักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# อักษรย่อภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก แปลว่า
1 99 Nighty Night Good Night
2 ASAP As Soon As Possilbe เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3 ATM At the moment ในตอนนี้
4 Ave Avenue ถนนที่มีสายหลัก
5 B-R-B Be Right Back เดี๋ยวกลับมา
6 B4YKI Before You Know it
7 BC Because เพราะว่า
8 BFF Best Friend Forever เพื่อนรักตลอดกาล
9 BG Big grin (ยิ้มอยู่)
10 BOTOH But on the other hand แต่ในทางกลับกัน
11 BRB Be right Back
12 BRT Be right There
13 BTDT Been there, done that ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
14 BTW By the way อย่างไรก็ตาม
15 BYOB Bring Your Own Beer สามารถนำเบียร์ หรือเครื่องดื่ม...
16 C-P Sleepy
17 COZ Because เพราะว่า
18 CTN Cannot talk now
19 CU See you แล้วเจอกัน
20 CUL or CUL8R See you later แล้วเจอกัน
21 CUS See You Soon
22 Corp Corporation บริษัท สมาคม
23 EM? Excuse Me?
24 EOD End of Day
25 EZ Easy ง่าย
26 FAQ Frequently asked questions คำถามที่ถามบ่อย
27 FC Fingers Crossed
28 FYI For your information แจ้งเพื่อรับทราบ
29 GJ Good job ทำได้ดีมาก!
30 GL Good luck โชคดีนะ
31 GR8 Great
32 GRT Great เยี่ยม!
33 GW Good work ทำได้ดีมาก
34 HAK Hugs and Kisses
35 HAND Have a nice day โชคดีนะ
36 IC I see เข้าใจล่ะ
37 IDK I Don’t Know
38 IMO In my opinion ฉันคิดว่า…
39 IMPOV In my point of view ฉันคิดว่า….
40 IMU I Miss You
41 IOU I Owe You ฉันติดหนี้เธอนะ
42 IOW In other words ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..
43 IRL In real life ในชีวิตจริง
44 JK Just Kidding ล้อเล่น
45 KIS Keep it simple เอาง่ายๆ
46 KIT Keep in touch ติดต่อกันอีกนะ
47 KPC Keeping Parents Clueless
48 LOL Laughing out Loud ขำกลิ้ง ฮาแตก
49 LUV LOVE รัก
50 MHM Yes! ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม
51 MTFBWY May the Force be with You
52 MYOB Mind Your Own Business
53 MoF Male or Female
54 NBD No big deal ไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย
55 NC No Comment
56 NM Never Mind / Nothing Much
57 NP No problem ไม่มีปัญหา
58 NVM Never mind ไม่เป็นไร
59 OATUS On a totally Unrelated Subject
60 OIC Oh, I See
61 OMG Oh My God! โอ้พระเจ้า
62 OMW On My Way
63 OSM Awesome เจ๋งมากๆ
64 P.S Post Script ปล.
65 PAL Parents are Listening
66 PAW Parents are Watching
67 PC Personal Computer คอมพิวเตอร์
68 PCM Please call me โทรมาหาที
69 PIR Parent in Room
70 PLS Please ได้โปรด
71 PLZ Please ได้โปรด
72 POS Parent over Shoulder
73 PROP(S) Proper Respect / Proper Recogn...
74 Q Question คำถาม
75 QT Cutie
76 RN Right Now
77 RU Are You
78 SEP Someone else’s Problem
79 SIT Stay in touch แล้วติดต่อกันใหม่
80 SMS Short Message Service บริการส่งข้อความ
81 SO Significant Other
82 SOZ, SRY Sorry ขอโทษที
83 SYS See you soon แล้วพบกันใหม่
84 TC Take Care ดูแลตัวเองนะ
85 THX Thanks ขอบใจจ้า
86 TIA Thanks in advance ขอบคุณล่วงหน้า
87 TLP Tham Love Pay ขอบใจจ้า
88 TMI Too Much Information
89 TTYL Talke to You later คุยกันวันหลังนะ
90 TY Thank you ขอบคุณ
91 UR Your / You are
92 VS Versus ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน
93 W8 Wait
94 WB Welcome back ขอต้อนรับกลับมา
95 WFM Works for me สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ
96 WYCM Will You Call Me?
97 WYWH Wish You Were Here
98 XOXO Hugs and kisses รักนะจุ๊บๆ
99 XOXOXOX Hugs, Kisses, …
100 YW You are welcome ด้วยความยินดี