ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

    ความหมาย ถึงจะทำงานเล็กใหญ่ หรือค้าขายอะไรก็ตาม ก็พยายามค่อยๆ ทำให้ดีขึ้นแม้เล็กน้อยๆ เมื่อรวมกันและใช้เวลาก็จะทำให้การงานนั้นเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้

    สุภาษิตไทย