ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ

    ความหมาย อย่าฝากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้กับผู้ที่ชอบสิ่งนั้นเพราะตนจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นไป

    สุภาษิตไทย