ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าติเรือทั้งโกลน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าติเรือทั้งโกลน

    ความหมาย เรือสมัยโบราณซึ่งเอาซุงทั้งต้นมาขุด เช่น เรือมาดที่เขาทำเป็นรูปร่างแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างเพิ่งไปด่วนติ

    สุภาษิตไทย