อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

สุภาษิตไทย

ความหมาย อย่าบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามใจตน

1