ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

    ความหมาย อย่าบังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามใจตน

    สุภาษิตไทย