ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หยิกเล็บเจ็บเนื้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หยิกเล็บเจ็บเนื้อ

    ความหมาย เมื่อทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิด ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้ทำหรือพวกพ้อง

    สุภาษิตไทย