ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "สิบเบี้ยใกล้มือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบเบี้ยใกล้มือ

    ความหมาย ของหรือประโยชน์ที่ควรได้ก็เอาไว้ก่อน

    สุภาษิตไทย