ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตักบาตรอย่าถามพระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตักบาตรอย่าถามพระ

    ความหมาย จะให้อะไรแก่ใคร เมื่อทราบว่าเขาเต็มใจรับอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องถามว่าจะเอาไหม

    สุภาษิตไทย