ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตบมือข้างเดียวไม่ดัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

    ความหมาย ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล

    สุภาษิตไทย