ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม

    ความหมาย ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ พิจารณาให้ดี รอบคอบ เดี๋ยวจะสัมฤทธิ์ผลเอง

    สุภาษิตไทย