ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก

    ความหมาย ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ทั้งที ก็ต้องไม่กลัวหมดเปลือง

    สุภาษิตไทย