ตัวอย่าง สุภาษิตจีน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

สุภาษิตจีนมีคำสอนเฉียบคม เราสามารถศึกษาเรียนรู้และยึดเป็นคติเตือนใจและเป็นแนวทางพัฒนาตนเองได้

รวมตัวอย่างของ สุภาษิตจีน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง สุภาษิตจีน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. กตัญญูเป็นการแสดงออกของจิตใจอันสูงและประเสริฐ
 2. การกล่าววาจากระทบผู้อื่น เหมือนคมมีดกรีดหัวใจ
 3. การพูดจาไม่รู้จักถ่อมตน ธุรกิจก็ยากที่จะประสบผล
 4. การมุสาเป็นก้าวแรกเดินเข้าสู่ประตูคุก
 5. การไม่สามารถแยกดีชั่ว เป็นบุคคลน่าเป็นห่วงที่สุด
 6. การวางเฉยเป็นมารยาทที่ดี แต่มากนักเป็นคนลับลมคมใน
 7. กิจการทั้งมวล ความซื่อสัตย์สำคัญที่สุด
 8. กุศลกรรมที่ไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับการให้ "อโหสิกรรม"
 9. โกหกเพียงครั้งเดียว ถูกสงสัยตลอดกาล
 10. ของมีพิษห้ามกิน ของผิดกฎหมายห้ามทำ
 11. คนซื่อสัตย์พูดคำใดถือเป็นสัญญาคำนั้น
 12. คนดีเกลียดชังความชั่ว เพราะรักในคุณธรรม
 13. คนดีมักถูกรังแก ม้าดีมักถูกควบขี่
 14. คนต้องมีกิริยาสุภาพ ดุจดอกไม้ต้องมีกลิ่นหอม
 15. คนตายส่งกลิ่นเหม็นหนึ่งลี้ คนเป็นส่งกลิ่นเหม็นพันลี้
 16. คนที่มีปัญญาเห็นแก่ตัว สู้คนโง่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้
 17. คนที่ไม่มีรอยยิ้มแย้ม อย่าคิดเปิดทำกิจกรรมการค้า
 18. คนมักตายเพราะทรัพย์เป็นเหตุ นกมักตายเพราะเหยื่อ
 19. คนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรือง คนถืออำนาจย่อมหายนะ
 20. คบคนดีควรผ่อนปรน คบคนชั่วควรระวังกวดขัน
 21. คบหากันเพราะรูปโฉม ความงามร่วงโรย ความรักก็สลาย
 22. ครอบครัวจะรุ่งเรืองด้วย 2 ประโยค ขยันกับประหยัด
 23. ความขี้เกียจ คือสุสานฝังคนเป็น
 24. ความรีบร้อนมักนำความผิดพลาดมาให้เสมอ
 25. ความรู้ทำให้รู้จักถ่อมตน ความไม่รู้ทำให้จองหอง
 26. ความหวั่นกลัวเป็นอุปสรรคการสร้างคุณธรรมทั้งมวล
 27. ความอดทนเป็นต้นไม้ให้รสแสนขม แต่การให้ผลแสนหวาน
 28. ความอดทนรวมกับความกล้าหาญ ย่อมบรรลุสุขแน่นอน
 29. ความอดทนหลีกเลี่ยงทุกข์ภัยที่ใหญ่หลวงได้
 30. ความอวดดีจองหองเป็นการเริ่มต้นแห่งบาป
 31. คุณธรรมความดีไม่ได้อยู่ที่ลิ้น หากเก็บไว้ในใจ
 32. ใคร่ครวญต้องช้าๆ ลงมือต้องรวดเร็ว
 33. จงเอาความรักบุตรภรรยาไปมอบให้แก่บิดามารดา
 34. จิตที่ยึดมั่นในพุทธธรรม ไม่มีมารปีศาจมารบกวน
 35. โชควาสนาติดตามคนกล้า เคราะห์กรรมตามหลังคนขลาด
 36. เดินพลาดเพียงก้าวเดียว อาจทำให้งานใหญ่พังได้
 37. ต้องเคารพตนเอง มิฉนั้นแล้วจะไม่มีใครเคารพท่าน
 38. ถอยสักก้าว ทะเลดูสวย ท้องฟ้าสดใส
 39. ทั่วปฐพีล้วนมีขุมทรัพย์ เพียงแต่รอผู้มีวาสนา
 40. บุคคลเปิดช่องให้โทษะครอบงำ ยังความวิบัติให้แก่ครอบครัว
 41. บุรุษอัจฉริยะอยู่ที่ปาก อาชาดีอยู่ที่ฝีเท้า
 42. ปลูกต้นไม้บำรุงราก ปลูกฝังคุณธรรมบำรุงจิตใจ
 43. ปัจจุบันละเลยเรื่องเล็กน้อย ภายหน้าเสียใจอย่างใหญ่หลวง
 44. ปัญญาชนควรสนิทไว้ แต่ไม่ใช่ต้องตามเขาไปเสียทุกอย่าง
 45. ปุถุชนหาใช่นักปราชญ์บัณฑิตไม่ ใครบ้างจะไม่ทำผิดเลย
 46. ผิดพลาดเพียงก้าวเดียว เสียใจไปตลอดชีพ
 47. ผู้กระทำการใหญ่ ย่อมไม่ถือสาคำตำหนิเล็กๆน้อยๆ
 48. ผู้ชอบทะเลาะวิวาท ย่อมมีมิตรน้อย
 49. ผู้ที่สามารถควบคุมความโกรธไว้ได้ เป็นผู้มีปัญญายอดเยี่ยม
 50. ผู้มีความเพียรอย่างแรงกล้า เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
 51. ผู้มีเมตตาธรรมย่อมไร้ทุกข์ ผู้มีปัญญาย่อมไม่ลุ่มหลง
 52. ผู้ไม่คิดการณ์ไกล มักประสบความทุกข์ยากเมื่อจวนตัว
 53. ผู้รอบรู้มักถ่อมตน ผู้โง่เขลามักยะโส
 54. ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมีความสามารถก็ไร้ประโยชน์
 55. ผู้สูญเสียความซื่อสัตย์ เหมือนสูญเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
 56. พันคนก็มีเรื่องทุกข์พันอย่าง แต่มีทุกข์ไม่เหมือนกันสักคน
 57. ภรรยาเพื่อน อย่าได้รังแกล่วงเกิน
 58. ภายใต้ฟ้าไม่มีสิ่งใดมาก สำหรับผู้มีใจพากเพียร
 59. มารดาที่อบรมดีคนเดียวมีค่าเลิศเท่าครูร้อยคน
 60. มารยาทดีงามต่อคน เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด
 61. มูลรากของความชั่วร้าย มาจากความเกียจคร้าน
 62. มูลเหตุแห่งความเสียทรัพย์มาจากความเร่งรีบเสมอ
 63. เมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการ ทั้งคู่ก็ย่อมไม่เกิดทะเลาะกัน
 64. เมื่ออยากจะรู้ความในใจเขา ต้องฟังเขาพูด
 65. ยามรุ่งเรืองไม่ประมาท ยามตกยากต้องอดทน
 66. ยามให้ไม่ควรคิด ยามรับควรตอบแทนคุณ
 67. ระยะทางพิสูจน์กำลังม้า กาลเวลาพิสูจน์จิตใจคน
 68. ร่างกายสมบรูณ์ไม่ต้องใช้ยาบำรุง จิตใจดีงามไม่ต้องกินเจ
 69. เรื่องราวของครอบครัวไม่ควรแพร่งพรายออกนอกเรือน
 70. โรคภัยเข้าทางปาก ภัยพิบัติออกจากปาก
 71. สตรีที่ดีทุกระเบียบนิ้ว มีอยู่ในนิยาย
 72. สรรพสิ่งย่อมผันแปรเหมือนวันหนึ่ง สะใภ้จะเป็นแม่ผัว
 73. สวรรค์ไม่มีตา แต่มีตาดู หูฟัง
 74. สอนใครก็สอนได้ แต่สอนตนสอนไม่ได้
 75. สัจจะไม่มีคำอธิบาย ก็เข้าใจได้โดยง่าย
 76. สัจจะสลายเมื่ออารมณ์เกิด
 77. สัมผัสที่หลอกล่อ เป็นเสน่ห์ที่หลอกใจ
 78. เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล

  หมายถึง การละทิ้ง ปล่อยปล่ะ ละเลย ไม่เลี้ยงดู ไม่รู้จักให้รางวัล ไม่มีความระลึกนึกถึง แก่บุคคลที่เคยทำงานให้ ที่ได้ช่วยเหลือตนเอง เมื่อหมดประโยชน์หรือภารกิจงานนั้น ๆ

 79. หญิงขี้เกียจกับเตียงที่อบอุ่นย่อมแยกจากกันยาก
 80. หญิงสาวแต่งให้พ่อแม่ หญิงหม้ายแต่งให้ตนเอง
 81. หนทางนั้นคดเคี้ยว แต่เหตุผลนั้นเที่ยงธรรม
 82. หนังสือคือสิ่งอมตะ เป็นมรดกให้ลูกหลาน
 83. หมื่นแสนบาทของเขา สลึงเดียวในกระเป๋าเราดีกว่า
 84. หลงยศ อำนาจ บารมี ความอุบาทว์ตามมา
 85. เหนี่ยวรั้งความอยากไว้ หนี้ไม่มี
 86. เหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่
 87. เหนือภูเขายังมีภูเขา เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน
 88. อดได้เป็นพระละได้เป็นดี
 89. อย่าดื่มโดยไม่เห็น อย่าเซ็นโดยไม่อ่าน
 90. อย่าเปิดความในใจ หากยังไม่ถึงเวลา
 91. อย่ารังแกคนยากจน อย่าหยิ่งยะโสในความมั่งมี
 92. อย่าหลงงมงายกับคำยอ อย่าท้อแท้กับคำหยาบ
 93. อย่าอวดตนเก่งกว่าผู้อื่น โลกนี้ผู้ที่เก่งกว่าตนนั้นมีมากมาย
 94. อยู่ในเรือนกระจก อย่าคิดขว้างก้อนหิน
 95. อยู่บ้านอาศัยพ่อ แต่งงานอาศัยสามี เมื่อเฒ่าอาศัยลูกหลาน
 96. อวดรู้เพราะไม่รู้ อวดรวยเพราะไม่มี
 97. อวดสวยเพราะไม่งาม
 98. อารมณ์โกรธเข้าประตูหน้า สติปัญญาก็โผออกประตูหลัง
 99. อาศัยโชควาสนา หรือจะสู้ความสามารถของตนได้
 100. อาศัยผู้อื่นอย่าเอาแต่ใจตน ต้องเรียนรู้นิสัยผู้อื่นไว้ด้วย

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

สุภาษิตจีน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง สุภาษิตจีน ที่ใช้บ่อย
Download