คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! สํานวนไทย คำสุภาษิต คำพังเพย พร้อมความหมายและตัวอย่าง ค้นหาง่าย

สำนวนไทย เป็นคำที่ปู่ย่าตายายของเราคิดค้นถ้อยคำที่สละสลวยซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดคติเตือนใจ โดยที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เป็นอย่างดี แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนไทยมาไว้ในมือคุณ