ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม้ร่มนกจับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้ร่มนกจับ

    หมายถึง ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี.

    สำนวนไทย