ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่เออออห่อหมก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่เออออห่อหมก

    หมายถึง ไม่ตกลงด้วย, ไม่ยินยอม.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ไม่เออออห่อหมก"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
เออออห่อหมกเอาใจฟัง, เห็นด้วย, พลอยเห็นไปตามด้วย (เหมือน เออออ)
ตกปากตกคำตกลง รับรอง ตกปากลงคำ ก็ว่า
มากหมอมากความหลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้.
ยักท่าไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ เป็นการเล่นแง่เพื่อดูท่วงทีของอีกฝ่ายหนึ่ง.