ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่เต็มหุน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่เต็มหุน

    หมายถึง มีสติไม่สมบูรณ์, บ้า ๆ บอ ๆ.

    สำนวนไทย