ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ได้หน้าได้ตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ได้หน้าได้ตา

    หมายถึง ได้เกียรติ ได้ชื่อเสียง

    สำนวนไทย