ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใส่คะแนนไม่ทัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใส่คะแนนไม่ทัน

    หมายถึง เร็วมาก, คล่องมาก, (ใช้แก่กริยาพูด), เช่น เธอพูดเร็วมากจนใส่คะแนนไม่ทัน.

    สำนวนไทย