ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใต้ดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใต้ดิน

    หมายถึง ไม่เปิดเผย ผิดกฎหมาย

    สำนวนไทย