ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แย้มปากเห็นไรฟัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แย้มปากเห็นไรฟัน

    หมายถึง เพียงแต่พูดก็รู้ความหมาย

    สำนวนไทย