ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แทรกแผ่นดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แทรกแผ่นดิน

    หมายถึง หลีกหนีไปให้พ้น ไม่อยากให้ใครพบหน้าเพราะอับอาย.

    สำนวนไทย