แก้วลืมคอน

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่รักกันแล้วแต่ยังไปหลงรักคนอื่น

1