ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แก้วลืมคอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แก้วลืมคอน

    หมายถึง คนที่รักกันแล้วแต่ยังไปหลงรักคนอื่น

    สำนวนไทย