ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เอามือซุกหีบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอามือซุกหีบ

    หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่

    สำนวนไทย