ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เอามือซุกหีบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอามือซุกหีบ

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "เอามือซุกหีบ"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
มือซุกหีบเข้าไปยุ่งเกี่ยว รับภาระหรือยุ่งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตนเอง
มือใครยาวสาวได้สาวเอาแข่งกันในการเอาผลประโยชน์