ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เอาน้ำลูบท้อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอาน้ำลูบท้อง

    หมายถึง อดทนในยามยามโดยกินน้ำแทนข้าว

    สำนวนไทย