ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เป็นเงาตามตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็นเงาตามตัว

    หมายถึง คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา; เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน.

    สำนวนไทย