ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เป็นกอบเป็นกำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เป็นกอบเป็นกำ

    หมายถึง เป็นผลดี, เป็นชิ้นเป็นอัน เช่น ทำให้เป็นกอบเป็นกำ, เป็นก้อนใหญ่ ทําประโยชน์ต่อไปได้ดี เช่น ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำ.

    สำนวนไทย