ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เถรตรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เถรตรง

    หมายถึง ซื่อหรือตรงจนเกินไป, ไม่มีไหวพริบ, ไม่รู้จักผ่อนผันสั้นยาว, ไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา.

    สำนวนไทย