ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เต้นแร้งเต้นกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เต้นแร้งเต้นกา

    หมายถึง แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนาน ด้วยการกระโดดโลดเต้น

    สำนวนไทย