สํานวนไทย

เด็กอมมือ

หมายถึง คนที่ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไม่มีประสบการณ์

Posted on by Admin

หมายถึง ผู้ไม่รู้ประสีประสา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เด็กอมมือ หมายถึง:

  1. (สํา) น. ผู้ไม่รู้ประสีประสา.

ภาพประกอบ

  • เด็กอมมือ
  • เด็กอมมือ

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"