ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เด็กอมมือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็กอมมือ

    หมายถึง คนที่ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ไม่มีประสบการณ์

    สำนวนไทย