ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เจ้าหน้าเจ้าตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เจ้าหน้าเจ้าตา

    หมายถึง คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ

    สำนวนไทย