เจ้าหน้าเจ้าตา

สำนวนไทย

หมายถึง คนที่ชอบทำงานเอาหน้า อยากได้หน้า ชอบเจ้ากี้เจ้าการ เสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ร้องขอ

1

เจ้าหน้าเจ้าตา