อ้าปากเห็นลิ้นไก่

สำนวนไทย

หมายถึงคือรู้ทันกันรู้ทันสิ่งที่จะทำ

1