ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "อ้าปากเห็นลิ้นไก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อ้าปากเห็นลิ้นไก่

    หมายถึง คือรู้ทันกันรู้ทันสิ่งที่จะทำ

    สำนวนไทย