ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "อัฐยายซื้อขนมยาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อัฐยายซื้อขนมยาย

    หมายถึง เอาทรัพย์จากผู้ปกครองหญิงที่จะขอแต่งงานด้วย มอบให้เป็นสินสอดทองหมั้นแก่ผู้ปกครองหญิงนั้นโดยสมรู้กัน, โดยปริยายหมายถึงการกระทําอย่างอื่นในทํานองเดียวกันนี้ เช่น เอาทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่งซื้อหรือแลกสิ่งของอื่นของผู้นั้น

    สำนวนไทย