ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หน้าเลือด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หน้าเลือด

    หมายถึง ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด, หน้าโลหิต ก็ว่า.

    สำนวนไทย