ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หญ้าปากคอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หญ้าปากคอก

    หมายถึง ดู ตีนกา ๓.

    สำนวนไทย